.338 LapuaPremium Gunライフル&ショットガン

サヴェージ 110BA LE 338 ラプア DBM


サヴェージ 110BA LE 338 ラプア DBM

Savage 110BA LE 338 LAPUA DBM

全長:
重量:
使用弾薬:
装弾数:
生産国: